CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Với thời buổi phát triển công nghệ như hiện nay, việc bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Thấu hiểu điều đó nên chúng tôi luôn có những chính sách bảo mật dành cho tất cả các khách hàng.

Các chính sách bảo mật bao gồm:

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để nhận biết được khách hàng, chúng tôi sẽ cần quyền thu thập thông tin cá nhân từ quý khách như: Họ và tên, email, hoặc số điện thoại để chúng tôi có thể đảm bảo trong việc quản lý khách hàng được chặt chẽ hơn. Tránh sai sót cũng như thiếu thông tin khi khách làm việc với chúng tôi. Mặc khác, chúng tôi cần thông tin của quý khách nhằm 

Tuy nhiên, quý khách hàng vẫn có quyền từ chối thu thập thông tin dữ liệu từ chúng tôi.

2. QUYỀN SỬ DỤNG COOKIES

Để quý khách trải nghiệm website chúng tôi được nhanh hơn, chúng tôi xin quyền sử dụng cookies. Ngoài việc giúp quý khách có thể truy cập webiste nhanh hơn. Chúng tôi dùng cookies nhằm có thể theo dõi thói quen sử dụng website của quý khách để phục vụ quý khách được tốt hơn.

Tuy nhiên, quý khách vẫn có thể từ chối quyền sử dụng cookies để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.